تاريخچه شركت

محدوده كاري

 

 

تاريخچه شركت

 

بعد از اتمام دانشكده فني دانشگاه تهران , همفكراني كه در اجراي كارخانجات سيمان تهران , سيمان سفيد دماوند , سيمان شمال و گچ تهران , و برج هاي سامان با هم همكاري داشتند , با هدفي كه ميتوان آنرا عرق ملي نام نهاد به تاسيس شركت ساختماني بتن شانتيه در سال 1351 مبادرت ورزيدند . در اين راستا شركت ساختماني بتن شانتيه با مديريت و اجراي پروژه هاي زيربنايي كشور , توانايي هاي خود را در عرصه سازندگي ميهن عزيز خويش به كار گرفت . اين شركت با برخورداري از كادر ثابت و مديريت هاي پروژه اي كارشناسان طراز اول كشور همگام با آخرين دستاوردهاي علمي راه و ساختمان ميتوان گفت به اهداف از پيش تعيين شده خويش نزديك شده و جهت نيل به آن همواره كوشا بوده است . ك

 

بازگشت به ابتداي صفحه

 

محدوده كاري

 

: اين شركت پروژه هايي در زمينه هاي مختلف به شرح زير اجرا نموده است

ابنيه سنگين فلزي و بتني شامل : كارخانه جات سيمان , گچ , نساجي , كاغذ سازي و نيروگاهي و ... كه ليست آنها در قسمت ليست پروژه ها موجود مي باشد .ك

پروژه هاي آبياري و زهكشي شامل : تصفيه خانه هاي آب , تصفيه خانه هاي فاضلاب , لوله كشي هاي فاضلاب شهري - كانالهاي پيش ساخته آبياري و زهكشي و ... كه ليست آنها در ليست پروژه ها موجود مي باشد .ك

پروژه شهرك سازي و برج سازي و ... شامل : شهرك دانشگاهي حصارك كرج , پروژه انبوه سازي 1000 واحدي در اسلام شهر و برج سازي و ... كه ليست برخي از آنها در ليست پروژه ها موجود مي باشد .ك

با توجه به سوابق اين شركت كه بخشي از آنها در بالا اعلام گرديده است . اين شركت داراي توانايي اجراي پروژه هاي مختلف ابنيه اعم از ابنيه سنگين بتني و فلزي , آبياري و زهكشي , شهرك سازي , انبوه سازي و ... را دارا مي باشد .ك

 

بازگشت به ابتداي صفحه

 

 

 

| صفحه اصلي | ليست پروژه ها |معرفي مديران | درباره ما | تماس با ما