ليست پروژه هاي متفرقه

 

نام پروژه : طرح گسترش سايپا

كارفرما : شركت ماشين سازي پارس

توضيحات : اجراي فونداسيونهاي سالنهاي سه گانه و سالن رنگ و اجراي دودكش بتني با قالب لغزان

محل اجرا : تهران

زمان اجرا : 76-1374

 

 

نام پروژه : گسترش صنايع هواپيمايي ايران

كارفرما : سازمان صنايع دفاع

توضيحات : 11 سالن بتوني به ارتفاع 12 متر و دهانه 24 متر به مساحت 20000 مترمربع تعميرگاه هواپيماهاي بوئينگ

محل اجرا : تهران

زمان اجرا : 72-1369

 

 

نام پروژه : سيلوهاي گندم

كارفرما : وزارت كشاورزي ايران

زمان اجرا : 72-1372

 

 

نام پروژه : سيلوهاي شيميايي

كارفرما : شركت صنايع شيميايي ايران

زمان اجرا : 72-1372

 

 

نام پروژه : راه فرعي تنگه ماغر

كارفرما : اداره كل راه استان كهكيلويه و بوير احمد

توضيحات : 5 كيلومتر راه كوهستاني صعب العبور با زيرسازي و روسازي بتني

محل اجرا : بهبهان - بيد بلند

زمان اجرا : 54-1353

 

بازگشت به ليست پروژه ها

 

| صفحه اصلي | ليست پروژه ها |معرفي مديران | درباره ما | تماس با ما