ليست پروژه هاي ريسندگي

 

نام پروژه : كارخانه ريسندگي و بافندگي ايران پوپلين

كارفرما : شركت ايران پوپلين

محل اجرا : رشت

زمان اجرا : 57-1355

 

 

نام پروژه : كارخانه ريسندگي و بافندگي شهباف

كارفرما : شركت شهباف

محل اجرا : رشت

زمان اجرا : 57-1356

 

بازگشت به ليست پروژه ها

 

| صفحه اصلي | ليست پروژه ها |معرفي مديران | درباره ما | تماس با ما