پروژه هاي در دست احداث

 

نام پروژه : كارخانه سيمان 2000 تني زنجان

كارفرما : شركت سيمان زنجان

زمان اجرا : ...1382

 

 

نام پروژه : كارخانه سيمان 5500 تني ساروج بوشهر

كارفرما : شركت سيمان ساروج بوشهر

زمان اجرا : ...1382

 

 

نام پروژه : طرح گسترش كارخانه سيمان غرب

كارفرما : شركت سيمان غرب

زمان اجرا : ...1383

 

بازگشت به ليست پروژه ها

 

| صفحه اصلي | ليست پروژه ها |معرفي مديران | درباره ما | تماس با ما