تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب

SE 3-1(A) - نام پروژه : افسريه

كارفرما : شركت آب و فاضلاب تهران

:توضيحات : 50 كيلومتر لوله كشي فاضلاب
ك42 كيلومتر لوله پلي اتيلن بقطر 250 ميليمتر - 400 ميليمتر
ك 7 كيلومتر لوله آرماتوري بقطر 700 ميليمتر - 1200 ميليمتر
ك988 قطعه منهل با سايز 1200 ميليمتر - 4000 ميليمتر

محل اجرا : تهران

زمان اجرا : 82-1381

 

نام پروژه : تصفيه خانه فاضلاب بروجن

كارفرما : شركت آب و فاضلاب چهارمهال و بختياري

محل اجرا : بروجن - چهارمهال و بختياري

:برخي احجام اصلي ساختماني شامل

بتن ريزي : 14615 متر مكعب
ميلگرد : 821 تن
كار فلزي : 51246 تن
قالب بندي چوبي : 30783 متر مربع

زمان انجام پروژه : 74-1371

 

نام پروژه : تصفيه خانه فاضلاب صنايع دفاع اصفهان

كارفرما : صنايع دفاع

محل اجرا : زرين شهر - اصفهان

زمان اجرا : 62-1359

نام پروژه : تصفيه خانه آب صنايع دفاع اصفهان

كارفرما : صنايع دفاع

محل اجرا : زرين شهر - اصفهان

توضيحات : تصفيه خانه آب به ظرفيت 1.5 مترمكعب در ثانيه

زمان اجرا : 62-1359

 

نام پروژه : تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر

كارفرما : شركت آب و فاضلاب اصفهان

محل اجرا : شاهين شهر - اصفهان

توضيحات : تصفيه خانه فاضلاب با ظرفيت 240000 نفر قابل توسعه تا 500000 نفر

زمان اجرا : 60-1357

بازگشت به ليست پروژه ها

 

| صفحه اصلي | ليست پروژه ها |معرفي مديران | درباره ما | تماس با ما